A A A
Zurück
zur Startseite
A A A

Mag. Norbert Oberdorfer

Trattengasse 32

9500 Villach

 

Tel: 04242/21 62 33-1501

Mobil: 0650/355 01 01

Fax: 04242/21 62 33-4501

E-Mail: n.oberdorfer@autark.co.at

Gernot Haselmaier, BEd

Trattengasse 32

9500 Villach

 

Tel: 04242/21 62 33-1515

Mobil: 0650/355 01 06

Fax: 04242/21 62 33-4501

E-Mail: g.haselmaier@autark.co.at

Spezialarbeitsassistenz für psychisch erkrankte Menschen

Mag.a Gerhild Ehrlich-Memmer

Trattengasse 32

9500 Villach

 

Tel: 04242/21 62 33-1501

Mobil: 0676/971 11 51

Fax: 04242/21 62 33-4501

E-Mail: g.ehrlich-memmer@autark.co.at

Spezialarbeitsassistenz für schwerhörige und gehörlose Menschen

Jutta Purt

Trattengasse 32

9500 Villach, 3. Stock

 

Tel: 04242/21 62 33-1502

Mobil: 0650/355 01 08

Fax: 04242 21 62 33-4501

E-Mail: j.purt@autark.co.at

Karina Dobner

Trattengasse 32

9500 Villach, 3. Stock

 

Tel: 04242/21 62 33-1502

Mobil: 0676/454 64 48

Fax: 04242/21 62 33-4501

E-Mail: k.dobner@autark.co.at